Απόφαση Ειρηνοδικείου 2019. Κούρεμα πάνω από 60% !!!!!!- Προστασία Α΄κατοικίας

Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών 2019   ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη…………..την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα………………………. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 19η  Νοεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :  THΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …………χήρας ….., το γένος ……., κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, η οποία παραστάθηκε…
Read more


13/02/2020 0