ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2018

Δικηγόρος Βορδώνη Χρυσούλα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2018

24/01/2020 Ρύθμιση Δανείων 0
ρυθμιση οφειλων βορδωνη χρυσουλα

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 2018 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚE

από τον Ειρηνοδίκη    τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του. Τριμελούς Συμβουλίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από την Γραμματεία ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΕ. Δημόσια και στο ακροατήριό του την 27η Φεβρουαρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση. :   Του αιτούντος          κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής,         ο οποίος παραστάθηκε στη δίκη δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου Χρυσούλας Βορδώνη (γραμ. προκαταβολής επί πολιτικών υποθέσεων υπ΄αριθ.           Δ.Σ.Α)

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρο 5 Ν.3869/10) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ”  που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στη δίκη δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου     (γραμ. προκαταβολής επί πολιτικών υποθέσεων υπ΄αριθ.    Δ.Σ.Α.).

Ο αιτών με την από 22/09/2017 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου      , ζητεί όσα αναφέρονται σ΄αυτή.  Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά  την οποία, αφού εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, συζητήθηκε.  Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα προφορικά στο ακροατήριο και με τις προτάσεις τους ανέπτυξαν. Το δικαστήριο αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση,

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ  ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης αποδείχθηκαν κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών ηλικίας 68 ετών σήμερα, είναι έγγαμος, έχοντας αποκτήσει δύο τέκνα, τα οποία είναι ενήλικα και κατοικεί σε οικία ιδιοκτησίας της συζύγου του, όπου φιλοξενούνται και τα δύο τέκνα τους. Εργάζεται ως πωλητής αγροτικών προϊόντων ασκώντας υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, αποκερδαίνοντας 70 ευρώ  περίπου μηνιαίως. Έδρα της επιχείρησής του δηλώνει την κύρια κατοικία του, δίχως να μισθώνει κάποιο χώρο, ενώ δεν απασχολεί προσωπικό και ο τζίρος του κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα το έτος 2016 σε 10.009,71 ευρώ, το 2015 σε 12.420,79 ευρώ, το 2014 σε 16.077,80 ευρώ, το 2013 σε 25.103,43 ευρώ,το 2012 σε 20.381,67 ευρώ και το 2011 σε 41.592,97 ευρώ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αποκομιζόμενα από την εν λόγω δραστηριότητα έσοδα του αιτούντος δεν αποτελούν κέρδος αυτού συνεπεία ριψοκίνδυνης εμπορικής διαμεσολάβισης, αλλά μόνο την αμοιβή του για την καθημερινή καταπόνησή του, ώστε έτσι μπορεί να χαρακτηρισθεί μικρέμπορος. Στη δε περιουσία του ανήκουν τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία, ήτοι : 1) ένα κτίσμα, εμβαδού 23,00τμ., κατασκευής έτους 1936, το οποίο βρίσκεται στη θέση “……”, στο Δήμο    Κέρκυρας, αντικειμενικής αξίας 5.083,04 ευρώ.

Ο αιτών ζητεί να εξαιρεθεί της εκποίησης το κτίσμα, το οποίο βρίσκεται στη θέση …. στο Δήμο … Κέρκυρας, για το λόγο ότι αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του.  Επί του ισχυρισμού αυτού πρέπει να λεχθούν τα εξής : Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα ” το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κυρίας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες…”.  Κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως , κατοικία είναι ο τόπος , που έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούληση του προσώπου, το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων  (ΣΤΕ 1113/2008, 535/2007, 1331/2004, 2114/2003). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/10, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Από τη διατύπωση της σχετικής διατάξεως προκύπτει ότι κατ΄αρχήν θετική προϋπόθεση εφαρμογής της ρύθμισης είναι η πραγματική χρησιμοποίηση του ακινήτου ως κύριας κατοικίας από τον οφειλέτη και την οικογένειά του, γεγονός που αποτελεί και αντικείμενο απόδειξης.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος, με μηνιαία καταβολή προς την πιστώτρια του επί δύο έτη και εννέα μήνες, ανερχομένης αυτής στο ποσό των εκατό είκοσι (120,00e) ευρώ, η οποία θα γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα καταλογίζεται δε συμμέτρως μεταξύ των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει αυτή με τον αιτούντα.

Εξαιρεί ως απρόσφορη κατά τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3869/10 τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την 24 Αυγούστου 2018, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.